You are hereAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Voorwaarden lessen

 • Lessen worden in groepsverband gegeven.
 • De cursist dient zelf voor een instrument te zorgen. Deze zijn eventueel bij Diop Percu te huur.
 • De cursus wordt een van tevoren afgesproken aantal lessen gegeven.
 • De cursus dient de eerste, uiterlijk de tweede les in zijn geheel d.w.z. alle van tevoren afgesproken lessen, betaald te worden.
 • Bij tussentijds beëindigen van de cursus wordt geen lesgeld terug betaald.
 • De lesduur, lestijd, duur van de cursus en de groepsindeling wordt door de docent in overleg met de cursisten en de organisatie bepaald.
 • In september en februari kan de groepssamenstelling en lestijd worden veranderd door het beginnen van nieuwe cursisten of het verloop van oude cursisten. De cursist dient hierover zelf te informeren bij de docent.
 • Bij afwezigheid van de docent wordt in eerste instantie een inhaalles gegeven. Indien dit niet mogelijk is, wordt het lesgeld voor de gemiste les terugbetaald.
 • Bij afwezigheid van de leerling wordt geen lesgeld terugbetaald.

 

Voorwaarden workshops bij opdrachtgever

 • De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de bij een workshop benodigde attributen zoals b.v. meubilair en trommels, volgens opgave door Diop Percu.
 • Bij workshops die buiten worden gegeven moet er een overkapping zijn of een uitwijk mogelijkheid naar een overdekte ruimte.

 

Voorwaarden optredens

 • Diop Percu treedt op met het met opdrachtgever overeengekomen aantal artiesten. Diop Percu heeft het recht zelf de groep samen te stellen mits binnen de overeengekomen kwaliteit.
 • Het repertoire bestaat uit West-Afrikaanse muziek, tenzij anders gespecificeerd.
 • Bij het optreden worden redelijke pauzes ingelast, waar mogelijk afgestemd op het programma van opdrachtgever.
 • In principe wordt onversterkt gespeeld. In omstandigheden waar versterking nodig is, zal de opdrachtgever zelf voor de benodigde apparatuur zorgdragen. De noodzaak tot versterking bestaat o.a. bij een buitenoptreden, in een zaal voor meer dan 50 mensen publiek en bij situaties met veel omgevingsgeluid.
 • Diop Percu overhandigt bij het optreden de rekening van het overeengekomen bedrag. De facturatie verloopt via Artiestenverloningen.nl
 • In geval van overmacht bij Diop Percu, bijvoorbeeld ziekte, vervalt de overeenkomst zonder verdere verplichtingen voor beide partijen. Diop Percu zal, indien daartoe in staat, na overleg met opdrachtgever trachten tot vervanging te komen.
 • Bij opzeggen van de overeenkomst door opdrachtgever langer dan drie weken voor datum van uitvoering zijn geen kosten verschuldigd. Bij opzeggen door opdrachtgever langer dan één maar minder dan drie weken voor uitvoering is opdrachtgever 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Bij opzegging minder dan één week van tevoren is opdrachtgever 75% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.
 • Specificaties:

 

Tarieven

 • De op deze website vermelde tarieven zijn richtlijnen en onder voorbehoud van wijzigingen.